Informacje i ogłoszenia

SPOTKANIA ADAPTACYJNE:

  • GRUPA I – 30 i 31 SIERPNIA O godz. 11.00
  • GRUPA II 30 sierpnia 10.30 i 31 sierpnia 10.00

 

 

  • Działając na podstawie art.106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 z późn. zm.) i zgodnie z ze stanowiskiem dyrektorów, propozycja stawki żywieniowej dla dzieci uczęszczających do przedszkola

od dnia 01.05.2018r. stawka żywieniowa będzie

wynosić 6,50

I śniadanie –   1,30zł
II śniadanie  – 2,00 zł
Obiad  –          3,20 zł

Podwyżka stawki żywieniowej jest podyktowana zmianą sposobów żywieniowych oraz podwyżką cen żywności. Jednocześnie informuję, że ostatnia zmiana stawki żywieniowej była 1 lipca 2012r.

 

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych funkcjonujących          

w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019

16 marca 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach    w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 14.03.2018 r. , godz. 14.00

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta – kolobrzeg.pl, w zakładce Edukacja

WAŻNE!

Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 3 kwietnia 2018 r., do godz. 15.00.

  1. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  3. Potwierdzeniem pochodzenia kandydata z rodziny wielodzietnej,
  4. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z „ zakwalifikowanego” na „ przyjętego”.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

 

 

Reklamy